fbpx
W naszej Klinice Medycyny Estetycznej istnieje możliwość zakupienia VOUCHERA.
BON PODARUNKOWY o dowolnej wartości można wykupić na miejscu w naszej klinice:
ul. Trakt Brzeski 62,
Warszawa Wesoła
lub zamówić do samodzielnego wydruku.
VOUCHER może być wykorzystany na dowolny zabieg lub zabiegi znajdujące się w naszej aktualnej ofercie.
1. Wizytę dotyczącą usługi z VOUCHERA/KARNETU  można odwołać tylko jeden raz, jeżeli Klient powiadomi o tym fakcie Klinikę co najmniej 24 godziny przed umówioną datą zabiegu. W pozostałych przypadkach wizyty, które nie odbyły się – przepadają.
2. Klinika zachowuje prawo do niewykonania zabiegu na rzecz Klienta, który pojawi się z opóźnieniem przekraczającym 10 minut.
3. VOUCHER/KARNET można wykorzystać na określony zabieg wskazany w treści Karnetu
4. VOUCHER/KARNET należy zrealizować w trakcie ilości wizyt wskazanych na Karnecie lub zaleconych przez kosmetologa.
5. Klinika ma prawo odmówić zrealizowania VOUCHERA/KARNETU, gdy: Użytkownik nie posiada przy sobie Vochera/Karnetu, upłynął termin ważności Vochera/Karnetu; uszkodzenia Vochera/Karnetu uniemożliwiają odczytanie danych zapisanych na Karnecie lub nie dokonano wcześniejszej rezerwacji zabiegu

6. Okres ważności VOUCHERA wynosi maksymalnie 2 miesięcy od daty zakupu

7. Nabywcy oraz Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Wydawcy z tytułu utraty, kradzieży, zniszczenia VOUCHERA czy utraty jego ważności.

8. VOUCHER nie podlega wymianie w całości ani w części, na inny KARNET, UŁUGĘ

9. VOUCHER nie podlega wymianie na gotówkę w całości ani w części, nie może również zostać zwrócony Wydawcy z tytułu utraty, kradzieży, zniszczenia VOUCHERA czy utraty jego ważności.

10. VOUCHER nie może być przeniesiony na inną osobę