fbpx
W naszej klinice medycyny estetycznej istnieje możliwość zakupienia karnetu.
Karnet o dowolnej wartości można wykupić na miejscu w naszej klinice:
ul. Trakt Brzeski 62,
Warszawa Wesoła
lub zamówić do samodzielnego wydruku.
Karnet może być wykorzystany na dowolny zabieg lub zabiegi znajdujące się w naszej aktualnej ofercie.
1. Wizytę dotyczącą usługi z karnetu można odwołać tylko jeden raz, jeżeli Klient powiadomi o tym fakcie Klinikę co najmniej 24 godziny przed umówioną datą zabiegu. W pozostałych przypadkach wizyty, które nie odbyły się – przepadają.
2. Klinika zachowuje prawo do niewykonania zabiegu na rzecz Klienta, który pojawi się z opóźnieniem przekraczającym 10 minut.
3. Karnet można wykorzystać na określony zabieg wskazany w treści Karnetu
4. Karnet należy zrealizować w trakcie ilości wizyt wskazanych na Karnecie lub zaleconych przez kosmetologa.
5. Klinika ma prawo odmówić zrealizowania Karnetu, gdy: Użytkownik nie posiada przy sobie Karnetu, upłynął termin ważności Karnetu; uszkodzenia Karnetu uniemożliwiają odczytanie danych zapisanych na Karnecie lub nie dokonano wcześniejszej rezerwacji zabiegu.

1. Okres ważności KARNETU wynosi maksymalnie 12 miesięcy od daty zakupu

2. Nabywcy oraz Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Wydawcy z tytułu utraty, kradzieży, zniszczenia KARNETU czy utraty jego ważności.

3. KARNET nie podlega wymianie w całości ani w części, na inny KARNET, UŁUGĘ

4. KARNET nie podlega wymianie na gotówkę w całości ani w części, nie może również zostać zwrócony Wydawcy z tytułu utraty, kradzieży, zniszczenia KARNETU czy utraty jego ważności.

5. KARNET nie może być przeniesiony na inną osobę